apšildyti


apšildyti
apši̇̀ldyti vksm. Sistèmos vei̇̃kia automãtiškai ir visùs nãmo butùs apši̇̀ldo vienódai.

.

Look at other dictionaries:

  • apšildyti — Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: apšìldyti, apšìldo, apšìldė Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: veiksmažodis Kilmė: lietuvių Giminiški naujažodžiai: apšildantysis, čioji; apšildymas; apšildytojas, a. Pateikta: 2014 10 29.… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • apšildyti — apšìldyti tr. K, Š, Rtr, NdŽ 1. N, M, L, LL117 caus. 1 apšilti; kūrenant ar kaitinant padaryti šiltą, šiltesnį: Tą pečių iškūrens, nu ir apšìldys, ir minsma par naktį [linus] Lk. Grinčia (grinčią) reikėjo apšìldyti KŽ. Vandenio prikaiti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšildantysis — apšildantysis, čioji Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: apšìldantysis, apšìldančioji Kirčiuotė: 1 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: dalyvis Kilmė: lietuvių Giminiški naujažodžiai: apšildymas; apšildyti; apšildytojas, a. Pateikta:… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • apkaitinti — apkaĩtinti tr. 1. apšildyti: Jei dum (dviem) katilam galiat medų apkaitinti, tai juo greitesniai atliksit S.Dauk. 2. įvaryti į prakaitą, kiek sušildyti: Šienas apkaitina žmogų besidarbuojant Šts. Važiuodamas apkaitinau arklį – neduok gerti Rm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkūrenti — 1 apkūrenti tr. 1. K kuru apšildyti: Durpėmis apkūrenamos didelės elektros stotys rš. Butui apkūrenti išleista 10 m pušinių malkų rš. | refl. Š: Jau krosnis apsikūreno rš. 2. sudeginti, apdeginti: Apkūrenta, kap ne tas daiktas (vieta) Pls.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšildinti — apšìldinti KŽ žr. apšildyti 1. šildinti; apšildinti; atšildinti; įšildinti; pašildinti; peršildinti; sušildinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšildymas — apšìldymas sm. (1) KŽ, DŽ1 → apšildyti 1: Pavasarį negalima sumažinti avilių apšildymo, nes tuo laikotarpiu šiluma bitėms daug reikalingesnė negu žiemą J.Krišč. šildymas; apšildymas; atšildymas; įšildymas; nušildymas; pašildymas; peršildymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšildyti — atšìldyti Š, Rtr, KŽ; R40, MŽ, I, Sut, N, M, L, LL119 caus. 1 atšilti. 1. K, J, DŽ, NdŽ, KŽ atšalusį (anksčiau pagamintą maistą, ypač sriubą) iš naujo pašildyti, pakaitinti: Pietums nieko šiandie nevirsim – tik barščius atšìldysim Vv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvežti — išvèžti, ìšveža, ìšvežė 1. tr. SD1204, SD422, R364, Sut, N, K, M, L, LL271,298, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ, Žlb, Plt, Klk, Ėr, Skrb, Pnd, Č, Dgč, Vdn, Mlk, Plm, Nmn, Vžn važiuojama priemone, vežant išgabenti: Jau ìšvežėm trąšas an lauko LzŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššildyti — iššìldyti caus. 1 iššilti. 1. KŽ gerai įšildyti, iškaitinti: Ta patarė, kad, pirkusi gyvojo sidabro, sutrintų svieste, išteptų vaiką ir gerai iššildytų M.Valanč. | refl. Rtr, KŽ: Nuėjęs pirtin gerai išsišìldyk, tai ir praeis (liga) Š. Ateis… …   Dictionary of the Lithuanian Language